top of page

УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ КОМПАНІЄЮ THE A EU OÜ

V01/02.01.2023

1.  Виконавець надає доступ Замовнику до матеріалів оплачених послуг, а також проводить консультації у тому обсязі та кількості за які вже сплачено Замовником. Послуги надаються за умови повної або часткової передоплати цієї послуги.
 

2.  Замовник здійснює повну або часткову оплату послуг, у сумі згідно виставленого Інвойсу Виконавцем.
 

3. Інвойс виставляється   Замовнику після залишення його заявки про надання послуг або на Сайті Виконавця https://www.theamarketingagency.com/uk , або на  його електронну адресу theamarketingagency23@gmail.com.
 

4.  Датою оплати вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 

5. Послуги: аналіз акаунтів і сайтів, маркетингові консультації Замовники отримують відразу після їх оплати. Послуга з  побудови маркетингової концепції надається Замовнику протягом 10 робочих днів після повної оплати.
 

6. Послуги надаються Замовнику після заповненням відповідної заявки на участь та внесенням оплати згідно виставленого Виконавцем Інвойсу. 
 

7. Послуга з надання  консультацій можуть надаватися у письмовій формі або в форматі онлайн-зустрічі. Послуга з надання консультації, яка надається у письмовій формі вважається наданою з моменту надання Замовнику письмової інформації та/або матеріалів на електронну адресу Замовника. Послуга з надання консультації, яка надається у форматі онлайн-зустрічі  вважається наданою з моменту надання доступу до консультації (посилання та запрошення).


7.1. Якщо у встановлений час Замовник, не підключається до консультації (онлайн-зустрічі) та  попередив про це мінімум за 6 години до початку надання Послуг, то Виконавець переносить онлайн зустріч, але не більше ніж на 20 календарних  днів. У разі якщо консультація/онлайн зустріч протягом вказаного строку знову не відбувається з вини Замовника, сплачені Замовниками гроші не повертаються.


7.2. Виконавець може змінити час проведення консультації/онлайн зустрічі у зв’язку проблемами технічного характеру, які призводять до технічних збоїв, а також у зв’язку із іншими причинами незалежними від Виконавця. У такому разі Виконавець пропонує Замовнику інший час для проведення онлайн зустрічі, але не більше ніж на 30 календарних  днів.


7.3. Якщо у встановлений час Замовник, не підключається до консультації (онлайн-зустрічі) та не попередив про це мінімум за 4 години до початку надання Послуг, Послуга вважається наданою та не переноситься на інший час, гроші, сплачені Замовником за таке заняття не повертаються.


8. Послуга з  побудови маркетингової концепції вважається наданою з моменту надання Замовнику інформації/матеріалів на електронну адресу Замовника.  


9. Відсутність претензій з боку Замовника, надісланих у письмовій формі на адресу Виконавця, протягом трьох календарних днів з дня надання послуги є підтвердженням того, що надані послуги прийняті Замовником без будь-яких заперечень.


10. Цей договір має чинність акта про надання послуг.  Приймання проводиться без підписання відповідного акта.  Послуги вважаються наданими належним чином та належної якості, та прийнятими Замовником у повному обсязі, якщо протягом трьох календарних днів після закінчення терміну надання послуг Виконавець не отримав від Замовника мотивованих письмових заперечень щодо якості наданих послуг на електронну пошту theamarketingagency23@gmail.com . У будь-якому випадку відсутність будь-яких письмових зауважень протягом встановленого строку  вважається визнанням факту належної якості послуг.
 

11. Строк розгляду претензій Замовника Виконавцем становить 10 календарних днів (у тому числі претензій, що містять вимогу про розірвання договору та повернення коштів) з моменту  претензії на адресу Виконавця. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення коштів, Кошти повертаються Замовнику шляхом їх зарахування на особовий рахунок Замовника в українському банку.
 

12. У разі несплати вартості Послуг у встановлені терміни, при ненаданні даних для оформлення заявки, або при вказівці недостовірних даних при оформленні заявки, цей Договір не вважається укладеним.

bottom of page